w 3 slowach - kim jestes
  • Barbara Dutkiewicz

  • Studio Sztuk Performatywnych Barbara Dutkiewicz

  • Video Projekt - najnowszy projekt artystyczny

  • Międzynarodowy Projekt Edukacyjny

  • Rytmika w działaniach edukacyjnych & praktyce artystycznej (EEAP) projekt międzynarodowy ERASMUS+

ZREALIZOWANE   INTERPRETACJE   RUCHOWE

E.Castro-Robinson, Knife Apple Sheer Brush  (pomysł projektu video, choreografia muzyki, reżyseria, montaż: B.Dutkiewicz, 

wykonanie: P.Figaszewska - ruch, Adrianna Lis - flet i głos, ) 2021

 

M.Kleszcz, Planes and textures for piano, clarinet and movers (pomysł całości, kierownictwo artystyczne i interpretacja ruchowa: B.Dutkiewicz, wykonanie: P.Cerria, L.Dove, J.Edwards-Henry, L.Fois, L.Forden, K.Gonzalez, Ch.Mesko, A.Rodriguez, E.Shubin J.Smith, M.Kleszcz - ruch oraz  W.R.Bauer - fortepian, M.Joviala - klarnet) 2020 - prawykonanie

Afternoon... - kolaż na kanwie:  C.Debussy, Popołudnie Fauna oraz R.Ryterband, Pieces Sans Titre (pomysł całości, multimedia -interpretacja ruchowa wideo, edycja wideo: B.Dutkiewicz, wykonanie: E.Shubin - ruch i flet na scenie, P.Figaszewska - ruch na ekranie w materiale wideo) 2020 - prawykonanie

 

R.Ryterand, Piece Sans Titre (interpretacja: B.Dutkiewicz, wykonanie: P.Figaszewska  - ruch oraz A.Lis i Ł.Zimnik - flety poprzeczne) 2019 - premiera polska

M.Kleszcz, Listening, playing, moving on piano, flute, clarinet and movers  (pomysł całości, kierownictwo artystyczne i interpretacja ruchowa: B.Dutkiewicz, wykonanie: N.Kidoń, K.Lisowska, K.Paczuła, A.Pysz, P.Widlarz, B.Dutkiewicz , M.Kleszcz - ruch oraz  J.Gerula - fortepian, K.Pudełko - flet, L.Nijs - klarnet) 2019 - prawykonanie

 M.Monk, Plague  (interpretacja: B.Dutkiewicz, wykonanie: uczestnicy XIV Ogólnopolskich Warsztatów Rytmiki Piła 2019 - prezentacja sceniczna w czasie koncertu) 2019

 

 H.M.Górecki, Mała fantazja op. 73 na skrzypce i fortepian (interpretacja: B.Dutkiewicz, wykonanie: O.Czech. A.Frączek, K.Kawończyk, A.Pysz - ruch, A.Pietrucha - skrzypce,  J.Gerula - fortepian) 2018

 

H.M.Górecki, Trzy diagramy na flet solo op. 15 (interpretacja: B. Dutkiewicz, wykonanie: O.Czech. A.Frączek - ruch, K.Pudełko - flet) 2018

 H.M.Górecki, Sonatina w jednej części na skrzypce i fortepian (interpretacja: B.Dutkiewicz, wykonanie: K.Kawończyk, A.Pysz  - ruch, A.Pietrucha - skrzypce, J.Gerula - fortepian) 2018

 

 

H.M.Górecki,  Dla Ciebie, Anne Lill na flet i fortepian op. 58  (interpretacja: B.Dutkiewicz, wykonanie: O.Czech. A.Pysz - ruch, K.Pudełko - flet, J.Gerula - fortepian) 2018

 

 

 

C.Debussy, Wieczór w Granadzie (Habanera) z cyklu Sztychy, cz. II   (interpretacja: B.Dutkiewicz, wykonanie: M.Bernaciak, O.Czech. A.Frączek, A.Talarczyk  - ruch, J.Gerula - fortepian) 2018

 

C.Debussy, Etiuda nr X - Pour les sonorités opposées z II tomu  (interpretacja: B.Dutkiewicz, wykonanie: A.Frączek  - ruch, J.Gerula - fortepian) 2018

 

C.Debussy, Zatopiona katedra  - Preludium nr X z I tomu  (interpretacja: B.Dutkiewicz, wykonanie: M.Bernaciak, O.Czech, A.Frączek, A.Talarczyk - ruch, J.Gerula - fortepian) 2018

C.Debussy,Dziewczyna o włosach jak len  - Preludium nr VIII z I tomu  (interpretacja: B.Dutkiewicz, wykonanie: A.Talarczyk - ruch, J.Gerula - fortepian) 2018

 

C.Debussy, Ślady na śniegu - Preludium nr VI z I tomu  (interpretacja: B.Dutkiewicz, wykonanie: M.Bernaciak, A.Frączek  - ruch, J.Gerula - fortepian) 2018

 

C.Debussy, Wiatr na równinie - Preludium nr III z I tomu  (interpretacja: B.Dutkiewicz, wykonanie: O.Czech - ruch, J.Gerula - fortepian) 2018

 

 Z.Kodály, Sonatina na wiolonczelę

i fortepian (interpretacja: B.Dutkiewicz, wykonanie: M.Bernaciak, A.Frączek - ruch, S.Szopa - wiolonczela, E.Skoczylas - fortepian) 2017

 

 

 

 

Z.KodályAdagio na skrzypce

i fortepian  (interpretacja: B.Dutkiewicz, wykonanie: A.Talarczyk, K.Zegarek - ruch, M.Kowalczyk - skrzypce, E.Skoczylas - fortepian 2017

 

 

 

 

Z.Kodály, Romance Lyrique na wiolonczelę i fortepian (interpretacja: B.Dutkiewicz, wykonanie: A.Talarczyk - ruch, S.Szopa - wiolonczela, E.Skoczylas - fortepian) 2017

A.Robak, Hydrologia  - bajka muzyczna na orkiestrę kameralną, sopran (słowa: M.Baczyńska, interpretacja ruchowa: B.Dutkiewicz, wykonanie: O.Czech, I.Eckert - ruch, J.Freszel - sopran, Orkiestra Muzyki Nowej pod batutą M.Tomasiewicza

i S.Bywalca) 2017 - prawykonanie 

A.Pärt, Berliner Messe, cz. VIII Agnus Dei  (interpretacja: B.Dutkiewicz, wykonanie: O.Czech, A.Gałysa, A.Kulig, M.Nowak, K.Skóra oraz J.Gerula, M.Litewka, A.Zavialov) 2017

A.Panufnik, Concertino for Timpani, Percussion and Strings, Cz.II Canto I, Cz. III Intermezzo, Cz. IV Canto II (interpretacja: B.Dutkiewicz, A.Pasternak, A.Lipiec, wykonanie: studenci Specjalności Rytmika AM  w Katowicach, studenci Mindy Shieh z Tajwanu, uczennice Wydziału Rytmiki POSM II st. w Katowicach) 2017

 

 

 

 

A.Pärt, Psalom  (interpretacja: B.Dutkiewicz, wykonanie: O.Czech, A.Gałysa, A.Kulig, M.Nowak, M.Kleszcz, K.Zegarek) 2017


C.Corea, Children's Song nr 11 (interpretacja: B.Dutkiewicz, wykonanie: O.Czech, A.Gałysa, A.Kulig, M.Nowak) 2017


C.Corea, Children's Song nr 6 (interpretacja: B.Dutkiewicz, wykonanie: O.Czech, A.Gałysa, A.Kulig, M.Nowak oraz K.Skóra) 2017

E.Sejourne, Martians Tribes (opracowanie ruchu scenicznego dla instrumentalistów do utworu instrumentalnego: B.Dutkiewicz, przygotowanie instrumentalne: W.Herzyk oraz S.Stovanoy, wykonanie: Akademicka Grupa Perkusyjna) 2016

 

 

A.Schnittke, Sonata na fortepian i wiolonczelę, cz. I Largo (interpretacja: B.Dutkiewicz, wykonanie: M.Kleszcz, K.Zegarek) 2016

 

 

 P. Szymański, A'due - na dwoje skrzypiec (interpretacja: B.Dutkiewicz, wykonanie: O.Czech, I.Eckert) 2016

B. Britten, Wariacje na temat Franka Bridge’a op. 10 cz. IX Marsz Żałobny (interpretacja: B.Dutkiewicz, wykonanie: O.Czech, B.Dutkiewicz, Z.Pałka, A.Podsiadło, K.Zegarek) 2015

E.Rudnik, Ready made'77 (interpretacja: B.Dutkiewicz oraz M.Bernaciak, A.Frączek, D.Curyło, A.Trzepierczyńska, M.Seman, S.Wiśniewska; wykonanie: M.Bernaciak, A.Frączek, D.Curyło, A.Trzepierczyńska, M.Seman, S.Wiśniewska, N.Trzeciak, Z.Iskra) 2012

B. Krywopust, Kwartet smyczkowy

cz. III Fuga (interpretacja: B.Dutkiewicz, wykonanie: B.Dutkiewicz, J.Filipkowska, E.Kudełka, I.Mierzejewska oraz Lasoń Ensemble) 2011 - prawykonanie

J. Kowalska, II Kwartet smyczkowy (interpretacja: B.Dutkiewicz, wykonanie: B.Dutkiewicz, J.Filipkowska, E.Kudełka, I.Mierzejewska oraz Lasoń Ensemble) 2011 - prawykonanie

 

A. Robak, I Kwartet smyczkowy cz. I (interpretacja: B.Dutkiewicz, wykonanie: J.Filipkowska, E.Kudełka,  I.Mierzejewska oraz Lasoń Ensemble) 2011 - prawykonanie

P. Szymański, Quasi Una Sinfonietta (interpretacja: B.Dutkiewicz, wykonanie: M.Bernaciak, A.Frączek, D.Curyło, M.Seman, J.Buczyńska, A.Trzepierczyńska, S.Wiśniewska, B.Haras, A.Januszewska, K.Kobielska, U.Murawska oraz I.Mierzejewska) 2011

P. Mykietyn,  3 for 13 cz. I  (interpretacja: B.Dutkiewicz, wykonanie: M.Bernaciak, A.Frączek, D.Curyło, M.Seman, S.Wiśniewska, A.Trzepierczyńska, O.Kozłowska, Ż.Lidwin, A.Markowska, Z.Iskra, B.Haras, N.Trzeciak) 2011

 F. Chopin, Preludium es-moll op. 28 nr 14 (interpretacja: B.Dutkiewicz, wykonanie: M.Bernaciak, D.Curyło, A.Frączek, S.Wiśniewska) 2010

F. Chopin, Preludium cis-moll op. 28 nr 10 (interpretacja: B.Dutkiewicz, wykonanie: M.Bernaciak, D.Curyło, M.Seman, A.Trzepierczyńska, S.Wiśniewska) 2010

 J. Glenc, Chorał AMEN a 8 voci – utwór na chór mieszany a capella  (interpretacja i wykonanie: B. Dutkiewicz, multimedia: B. Dutkiewicz) 2009

 C. Wieck, Polonez z cyklu „Soirées musicales” op. 6  (interpretacja: B.Dutkiewicz, wykonanie: B.Dutkiewicz oraz A. Hołdyk - fortepian) 2009

B. Britten, Wariacje na temat Franka Bridge’a op. 10 cz. I Introductia i temat, cz. II Adagio (interpretacja: B.Dutkiewicz, wykonanie: K.Gotowiec, J.Filipkowska, E.Kudełka, I.Mierzejewska, multimedia: B.Dutkiewicz, P.Streczek) 2009

 A. Vivaldi, Koncert f-moll op. 8 nr 4 RV 297 - Zima cz. III Allegro (interpretacja: B. Dutkiewicz, wykonanie: K. Gapinska, A. Ostrowska,  D. Curyło, A. Frączek, A. Trzepierczyńska, S. Wiśniewska) 2008

 

B. Britten, Wariacje na temat Franka Bridge’ op. 10 cz. V Aria Italiana (interpretacja: B. Dutkiewicz, wykonanie: B. Balun, M. Buchta, M. Majcher, N. Żuk) 2008

 

M. Glinka, Wariacje na temat W.A.Mozarta (interpretacja: B.Dutkiewicz, wykonanie: A. Draheim, M. Plewa, G.Wąchała, K. Gapinska) 2008

 

C. Debussy, Clair de Lune (interpretacja: B. Dutkiewicz, wykonanie: B. Dutkiewicz, M. Kionka oraz  A. Hołdyk - fortepian) 2008


E. Satie, Gnosienne nr 3 (interpretacja: B.Dutkiewicz, wykonanie: B.Dutkiewicz, M.Kionka oraz A.Hołdyk – fortepian) 2008

 

J.S. Bach, Inwencja 2-gł c-moll  nr 2 (interpretacja: B. Dutkiewicz, wykonanie: A. Frączek, K. Gapinska,   A. Ostrowska, G. Wąchała) 2008

 

F. Chopin, Walc a-moll (interpretacja: B. Dutkiewicz, wykonanie: B.Dutkiewicz oraz A. Hołdyk - fortepian) 2008   

 R. Schumann, Etiudy symfoniczne op. 13 wybór: Temat, Wariacja V, Wariacja III, Etiuda VIII (Wariacja VII z cyklu) (interpretacja: B. Dutkiewicz, wykonanie: K. Gapinska, A. Ostrowska, B. Trusz) 2008

 

H.M. Górecki, Sonata op. 10 na dwoje skrzypiec cz. II Adagio sostenuto, cz. III Andante con moto (interpretacja: B. Dutkiewicz, wykonanie: B. Dutkiewicz, M. Dydak) 2007

 

A. Bilińska, Cykl 8 Preludiów fortepianowych „Hommage a...”  (interpretacja: B. Dutkiewicz, wykonanie: B. Dutkiewicz, A. Draheim, M. Plewa, G. Wąchała) 2007

 C. Debussy, Syrinx 

(interpretacja i wykonanie: B.Dutkiewicz) 2007

F. Couperin, Pièces de clavecin, Troisième Livre: Les Lys naissants, Les Folies françaises, ou les Dominos (interpretacja: B.Dutkiewicz, wykonanie: B.Dutkiewicz, M.Mrzyk oraz I.Manderla - klawesyn) 2007

 J.S. Bach, Preludium B-dur nr 21            (z DWK) BWV 866 (interpretacja: B.Dutkiewicz, wykonanie: O.Bentkowska, M.Gołąb, B.Krzenciessa, E.Marx, M.Przybylski, M.Sołtysek, K.Spadzińska, Ł.Szmigiel, P.Willmann) 2007

 I.J. Paderewski, z cyklu Album Tatrzańskie op. 12 cz. I  (interpretacja: B. Dutkiewicz, wykonanie: B.Dutkiewicz oraz A. Hołdyk - fortepian) 2007

 G. Bacewicz, Sonatina na fortepian cz. III Oberek (interpretacja: B.Dutkiewicz, wykonanie: B.Dutkiewicz oraz A. Hołdyk - fortepian) 2007

 K. Szymanowski, Krakowiak F-dur (interpretacja: B. Dutkiewicz, wykonanie: B. Dutkiewicz oraz A.Hołdyk - fortepian) 2007

W. Lutosławski, z cyklu Melodie ludowe: Gaik, Gąsior, Rektor (interpretacja: B. Dutkiewicz, wykonanie: B. Dutkiewicz oraz A.Hołdyk - fortepian) 2007

 


F. Chopin, Etiuda c-moll op. 10 nr 12 (interpretacja: B. Dutkiewicz, wykonanie: B. Dutkiewicz, M. Dydak) 2006

I.J. Paderewski, Stara suita op. 3 cz. III Aria F-dur  (interpretacja: B.Dutkiewicz, wykonanie: B.Dutkiewicz, M. Dydak), 2006

D. Szostakowicz, Preludium nr 1 i nr 5 z cyklu 10 preludiów op. 34 w oprac. na skrzypce i fortepian (interpretacja: B. Dutkiewicz, wykonanie: B.Dutkiewicz, M. Dydak), 2006

J.S. Bach, Koncert d-moll na dwoje skrzypiec BWV 1043 cz. II Largo ma non tanto (interpretacja: B.Dutkiewicz, wykonanie: P.Adamczyk, A.Czekała, K.Dudzik, J.Filipkowska, Ł.Flakus, K.Gotowiec, K.Gut, E.Kudełka, I.Mierzejewska, J.Paczyński) 2006

J. Cage, Quodlibet (interpretacja: B.Dutkiewicz, wykonanie: J.Filipkowska, K.Gotowiec, E.Kudełka, I.Mierzejewska) 2006

 C. Debussy, Arabeska I  (interpretacja: B. Dutkiewicz, wykonanie: M. Plata, A. Staszkiewicz, A. Szczepańska, K. Warchoł) 2006

B. Britten, Trzecia suita wiolonczelowa op. 87 cz. III Canto: Con moto, cz . IV Barcarolla: Lento (interpretacja: B. Dutkiewicz, wykonanie: A. Draheim, J. Chwalba, M.Plewa, G. Wąchała) 2005

A. Schnittke, Canon in memoriam Igor Strawiński  (interpretacja: B.Dutkiewicz, wykonanie: A.Dziurdzia, A.Michalik, K.Kwapień, N.Nykiel) 2005

 I. Strawiński, Double Canon (interpretacja: B. Dutkiewicz, wykonanie: A. Dziurdzia, A. Michalik, K. Kwapień, N. Nykiel) 2005

 J. Xenakis, Pithoprakta (interpretacja: B. Dutkiewicz, wykonanie: A. Draheim, J. Chwalba, M. Plewa, G. Wąchała) 2005

Muzyka starogrecka, Oxyrhynchus 2436 – w oprac. Atrium Musicae pod dyr. Gregorio Paniagua (interpretacja: B. Dutkiewicz, wykonanie: A. Draheim, J. Chwalba, M. Plewa, G. Wąchała) 2005

 Muzyka starogrecka,  Hymne à la Muse  – w oprac. Atrium Musicae pod dyr. Gregorio Paniagua (interpretacja: B.Dutkiewicz, wykonanie: A.Draheim, J.Chwalba, M.Plewa, G.Wąchała) 2005

E. Bogusławski, Concerto per accordeon, batteria e archi, cz. I (interpretacja: B.Dutkiewicz, wykonanie: A.Draheim, J.Chwalba, M.Plewa, G.Wąchała) 2004

L. Bernstein,  Prolog ze suity Tańców  symfonicznych "West side story",

cz. I Prolog (interpretacja: B.Dutkiewicz, wykonanie: A.Chrobak, K.Inglot, M.Jędryszek, M.Mrzyk, A.Rzepka )