w 3 slowach - kim jestes
  • Barbara Dutkiewicz

  • Studio Sztuk Performatywnych Barbara Dutkiewicz

  • Video Projekt - najnowszy projekt artystyczny

  • Międzynarodowy Projekt Edukacyjny

  • Rytmika w działaniach edukacyjnych & praktyce artystycznej (EEAP) projekt międzynarodowy ERASMUS+

 

 

Studio Sztuk Performatywnych Barbara Dutkiewicz

 

To artystyczny zespół wykonawczy działąjący na zasadach platformy działań artystycznych, kreatywnych, scenicznych, performatywnych, a w mniejszym zakresie także działań edukacyjnych i popularyzatorskich.

Pozwala na realizację i produkcję niezależnych projektów artystycznych  (koncertów spektakli, form parateatralnych, performensów, happeningów, instalacji, flash mobów itp) łączących muzykę, taniec, teatr, multimedia - nowoczesne środki wyrazu z obszaru sztuk performatywnych.

 

Studio realizuje głównie autorskie projekty Barbary Dutkiewicz - kreowane samodzielnie lub w kooperacji z innymi artystami z różnych obszarów sztuki.